Tin tức

THÔNG BÁO GỘP SERVER

Tiên Hữu Thân Mến!

BQT xin thông báo tiến hành bảo trì gộp server Tiên Chiến, thông tin chi tiết như sau:

BẢO TRÌ GỘP SERVER

barrier-man

Sau khi gộp server, các nhận vật sau sẽ bị xóa: Nhân vật từ lv200 trở xuống, không đăng nhập trong vòng 7 ngày trước khi gộp, và chưa từng nạp knb.

Phạm vi bảo trì: Các Server gộp

Thời gian dự kiến: 09:00 - 11:00 ngày 24/06/2022

Nội dung: Gộp các Server sau:

s84 & s99
s100 & s121
s101 & s118
s104 & s109
s108 & s112
s111 & s116
s117 & s123
s119 & s120
s122 & s124
s125 & s126
s127 & s131
s128 & s129
s130 & s132

Lưu ý:

- Trong thời gian bảo trì, các Tiên Hữu ở server bảo trì không thể đăng nhập vào Game, các server khác đăng nhập bình thường.

- Tiên Hữu vui lòng hạn chế nạp thẻ trong thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không mong muốn.

- Thời gian bảo trì có thể hoàn tất sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

- Sau khi gộp sv hoàn tất sẽ có quà gộp sv và event dành riêng cho các sv gộp