Hạng

Tên Nhân VậtLực ChiếnServer
s55.Poseidon24089256062
s55
s21.MUTEKi
8392262686
s21
s1.Zeus
7817203402
s1
4s2.Phương Ngọc
5632762924
s2
5s68.HaAu
5156567528
s68
6s35.offgame
4578461412
s35
7s121.Gác Kiếm
4184092256
s121
8s197.MonkeyDLuffy
4014840891
s197
9s3.TB_HanNhan
3913336547
s3
10s79.HoangKaKa
3254067455

s79