HạngTên Nhân VậtLực ChiếnServer
s35.Tony Võ1513623165s35
s91.DucBop1453016187s91
s26._Jon__1340067690s26
4s1.TuổiGìĂnTao1221186631s1
5s1.HanSara1204928437s1
6s79.HoangKaKa1189243951s79
7s55.Poseidon965123514s55
8s31.Nắng Cực943866840s31
9s56.Bảo Linh893447246s56
10s61.CùLao9872750934s61