Hạng

Tên Nhân VậtLực ChiếnServer
s121.Bé Tập Chơi3366961949
s121
s79.HoangKaKa
2407510770
s79
s55.Poseidon
2070097390s55
4s35.Tony Võ
2051241921s35
5s91.zZLãoĐạiZz
1916706951s91
6s1.HanSara
1836339260s1
7s136.Baby Shark
1772400461
s136
8s21.Bố Già
1651445073s21
9s26.SãnhĐậuNừa
1515828689
s26
10s3.TB_HanNhan
1392584196

s3