Tin tức

PHIÊN BẢN: ĐỒ CỘNG ĐỒNG - KHẢM NGỌC

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những tính năng của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về thông tin phiên bản mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

ĐỒ CỘNG ĐỒNG - KHẢM NGỌC

ĐỒ CỘNG ĐỒNG:

image001

Cổng Tính Năng

image002

Giao diện Trang Bị Cộng Đồng

Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 475

Trang bị và Danh hiệu:

-    Trang Bị Cộng Đồng gồm 12 trang bị khác nhau, và 6 loại Danh Hiệu
-    Trang Bị Cộng Đồng chia thành các phẩm: Lục , Tím, Cam , Hồng, Vàng, Đỏ, Đỏ Đậm
-    Từ phẩm Cam trở lên có thể ghép lên trang bị phầm cao hơn
-    Danh Hiệu cộng đồng gồm 6 danh hiệu: Mài Dũa, Phấn Đấu, Rường Cột, Triển Vọng, Danh Sĩ, Tiêu Biểu. Mỗi danh hiệu có điều kiện mở khác nhau
-    Khi kích hoạt đủ bộ trang bị cùng phẩm sẽ có thể kích hoạt thêm thuộc tính Bộ

image003

Phục Vụ Cộng Đồng:

Đây là hệ thống nhiệm vụ Cộng Đồng, tại đây người chơi được làm nhiệm vụ để thu thập Trang Bị Cộng Đồng, và điểm cống hiến cộng đồng
-    0h mỗi ngày nhiệm vụ sẽ được làm mới
-    Khi nhiệm vụ hoàn thành còn 30 phút, sẽ được miễn phí tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ
-    Nhiệm vụ có 3 độ khó: S, SS, SSS. Độ khó càng cao tỉ lệ nhận được quà xịn càng cao


image004

Giao diện Nhiệm Vụ Cộng Đồng

KHẢM NGỌC TRANG BỊ TIÊN CHIẾN:

image005

Icon Tính Năng

Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 350

Nội dung và Quy tắc:

-    Tại đây người chơi có thể dùng Ngọc để khảm lên trang bị Tiên Chiến, Khảm mỗi bậc sẽ tốn một số Ngọc nhất định
-    Mỗi trang bị Khảm Ngọc sẽ được cộng thuộc tính khác nhau
-    Tăng bậc Khảm Ngọc sẽ tăng thuộc tính tương ứng
-    Khảm Ngọc có 6 kỹ năng khác nhau, khi kích hoạt kỹ năng sẽ giúp tăng hiệu quả thuộc tính của Trang Bị Tiên Chiến, Trang Bị Tiên Ấn
-    Mỗi Trang Bị Tiên Chiến phẩm khác nhau sẽ có giới hạn bậc Khảm Ngọc khác nhau, Phẩm càng cao giới hạn Khảm Ngọc càng cao

image006

Giao diện Khảm Ngọc

image007

image008

image009

image010

image011

image012

Kỹ năng Khảm Ngọc

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!