Đặc sắc

TÍNH NĂNG CHIẾN KỴ

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay muội sẽ giới thiệu Tiêu điểm game "TÍNH NĂNG CHIẾN KỴ" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và cùng muội thu thập những Chiến Kỵ hoành tráng mạnh mẽ nhất nhé!

TÍNH NĂNG CHIẾN KỴ

image001

NÂNG CẤP

1. Sử dụng “Đá Bậc Chiến Kỵ” – Cao – Đỉnh – Hoàn Mỹ để nâng bậc chiến kỵ. Max bậc 15

- Bậc 1 – 6 dùng “Đá Bậc Chiến Kỵ”

- Bậc 7 – 9 dùng “Đá Bậc Chiến Kỵ Cao”

- Bậc 10 – 12 dùng “Đá Bậc Chiến Kỵ Đỉnh”

- Bậc 13 – 15 dùng “Đá Bậc Chiến Kỵ Hoàn Mỹ”

Các nguyên liệu này được kiếm từ: Đánh Boss – Mua Shop – Ghép – HĐ Vận Hành

image003

image004

image005

image006

2. Ngoài tăng bậc chiến kỵ, còn có thể dùng Đan dược để tăng thuộc tính chiến kỵ

image007

image009

image010

image011

CÁC LOẠI CHIẾN KỴ

- Số Lượng Chiến Kỵ: 20

- Chia làm 4 phẩm: Cam – Hồng – Vàng – Đỏ

- Mỗi Chiến Kỵ có kỹ năng khác nhau, số lượng kỹ năng phụ thuộc vào phẩm chất của Chiến Kỵ

image012

Phẩm Cam: 2 kỹ năng

image014

Phẩm Hồng: 3 kỹ năng

image016

Phẩm Vàng: 4 kỹ năng

image018

Phẩm Đỏ: 5 kỹ năng