Tin tức

THÔNG TIN UPDATE PHIÊN BẢN MỚI: ĐẠI LỤC LONG THẦN

Tiên Hữu Thân Mến!

Nhằm mang lại trải nghiệm cũng như nâng cấp chất lượng sản phẩm, BQT xin thông báo thông tin bản Update phiên bản mới game Tiên Chiến mang tên “ĐẠI LỤC LONG THẦN”, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì dự kiến: 21h00 - 21h30

- Mở càn quét boss Trang Sức

- Thay đổi cơ chế Tầm Bảo Đấu Hồn

- Mở tính năng Dấu Chân

- Mở tính năng Thể Lực Tiên Chiến

- Mở hệ thống Đại Lục Long Thần

- Mở map mới Thần Tích Dị Vực

THÔNG TIN BẢN UPDATE "ĐẠI LỤC LONG THẦN"

✯ CÀN QUÉT BOSS TRANG SỨC: 
- Để càn quét được boss Trang Sức, người chơi cần tiêu diệt được boss mạnh nhất của tầng.
- Chỉ càn quét được boss Boss mạnh nhất của tầng.
- Boss mạnh nhất là boss cuối mỗi tầng.

image001

✯ THAY ĐỔI CƠ CHẾ TẦM BẢO ĐẤU HỒN: 
Lượt tầm bảo sẽ được làm mới mỗi ngày.
Khi tầm bảo đấu hồn x10 có thể nhận được 1 thẻ “đấu hồn phi thăng”, mỗi ngày chỉ nhận được 1 thẻ “đấu hồn phi thăng”.
Vật phẩm “đấu hồn phi thăng” có thể nhận được khi mở tính năng tương ứng ở các phiên bảo cập nhật sau.

image003

image005

✯ DẤU CHÂN: 
- Để mở tính năng Dấu Chân, nhân vật cần đạt cấp độ 701.
- Người chơi dùng Đá Bậc Dấu Chân để tăng bậc Dấu Chân.
- Khi tăng bậc Dấu Chân đạt yêu cầu, người chơi có thể kích hoạt kỹ năng Dấu Chân.
- Khi đạt cấp độ Dấu Chân đạt yêu cầu mở hệ thống trang bị Dấu Chân.

image006

image008

✯ THỂ LỰC TIÊN CHIẾN: 
- Tính năng Thể Lực Tiên Chiến được mở khi nhân vật đạt cấp độ 901.
- Thể Lực là nguyên liệu tiêu hao khi người chơi tham gia “Đại Lục Long Thần” và một số tính năng mới được mở sau này.
- Khi điểm thể lực dưới 3000, sáng mỗi ngày người chơi được bổ sung 1000đ.
- Người chơi có thể dùng KNB để mua điểm thể lực tích lũy vô hạn.

image010

✯ ĐẠI LỤC LONG THẦN: 
- Để mở được Long Thần Đại Lục, người chơi cần đạt Đấu Hồn Đại Lục – Linh Thảo cấp 5.
- Hệ thống Đại Lục Long Thần gồm các tính năng như: Trang Bị Long Thần, Truyền Thừa Long Thần, Chiến Trường Cửu Long, Miếu Thần Long, Cửu Long Tháp.
Trang Bị Long Thần
Mở bộ trang bị long thần mới, bộ trang bị long thần gồm 10 trang bị, bộ trang bị này có hiệu quả trong Đại Lục Long Thần và người chơi có thể biến hình thần long.
Người chơi có thể thông qua ghép để sở hữu trang bị long thần.
Truyền Thừa Long Thần
Người chơi hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa để nhận được Cửu Long Giáo và tiến độ truyền thừa tương ứng.
Dùng Cửu Long Giáo để kích hoạt và nâng cấp Long Thần Thương.
Người chơi tham gia Chiến Trường Cửu Long để nhận được Thương, dùng Cửu Long Thương để kích hoạt và nâng cấp  Long Lân Giáp.
Chiến Trường Cửu Long
Người chơi cần tiêu hao thể lực khi tham gia chiến trường.
Chiến trường diễn ra vào 19h đến 19h30 hàng ngày.
Trong chiến trường, người chơi tiêu diệt boss và người chơi khác đều nhận được điểm, khi tử vong người chơi sẽ mất một số điểm tương ứng.
Người chơi đạt 15000 điểm tích lũy sẽ chiến thắng.
Có 3 map chiến trường là: Vực Sâu Quy Khư, Đại Địa Long Sào và Long Thần Thiên Môn. Khi người chơi đạt được điểm nhất định sẽ được phi thăng map tương ứng và ngược lại người chơi có thể bị giáng xuống map thấp khi bị mất điểm quá nhiều.
Ở chiến trường này, người chơi có thể hóa LONG.
Miếu Long Thần
Người chơi đạt tiến độ Đại Lục Long Thần nào sẽ được đánh boss ở cấp độ tương ứng.
Cần tiêu hao điểm thể lực khi tham gia đánh boss.
Quà nhận được dựa trên sát thương tích lũy gây ra, khi diệt người chơi khác có thể nhận được sát thương của người chơi đó.
Boss chưa tử vong, người chơi rời khỏi bản đồ sẽ mất sạch điểm sát thương tích lũy.
Cửu Long Tháp
Người chơi diệt boss leo tháp nhận thưởng tương ứng.
Cần tiêu hao thể lực khi tham gia Cửu Long Tháp.
Mỗi ngày người chơi có 1 lượt càn quét boss.

image012

image013

image015

image017

✯ THẦN TÍCH DỊ VỰC: 
- Để mở Thần Tích DỊ Vực, người chơi cần đạt cấp độ 701.
- Thần Tích Dị Vực gồm nhiều chương, mỗi chương gồm các ải khác nhau, người chơi vượt tất cả các ải trong chương trước để mở được chương sau.
- Để khiêu chiến dễ dàng, người chơi cần đạt điều kiện ải tương ứng, không đạt điều kiện độ khó ải tăng lên.
- Vượt ải nhận thưởng tương ứng và vượt ải 3 sao đầu để nhận thêm quà.
- Ngoài ra, người chơi đạt tiến độ sao tương ứng cũng nhận được quà thêm hấp dẫn.

image019