Tin tức

THÔNG BÁO GỘP SERVER NGÀY 26/5

Tiên Hữu Thân Mến!

BQT xin thông báo tiến hành gộp server Tiên Chiến, thông tin chi tiết như sau:

THÔNG BÁO GỘP SERVER

342026306_800555317621250_5670781006579628012_n

Thời gian: 9h00 ngày 26/5 (dự kiến 90ph)

Nội dung: Trong thời gian gộp những server có trong danh sách sẽ không thể đăng nhập được, các server khác vẫn đăng nhập bình thường. Danh sách cụ thể các server gộp như sau:

s164 & s215

s193 & s244

s205 & s242

s224 & s264

s253 & s269

s255 & s275

s259 & s274

s266 & s277

s271 & s278

s272 & s280

s273 & s281

s276 & s279

Lưu ý:

- Trong thời gian gộp server các Tiên Hữu có tên trong danh sách sẽ không thể login vào game. Hãy quay lại sau bảo trì nhé !

- Tiên Hữu vui lòng hạn chế nạp thẻ trong thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không mong muốn.

- Thời gian bảo trì có thể hoàn tất sớm hoặc muộn hơn dự kiến.