Tin tức

THÔNG BÁO GỘP SERVER

Tiên Hữu Thân Mến!

BQT xin thông báo tiến hành bảo trì gộp server Tiên Chiến, thông tin chi tiết như sau:

BẢO TRÌ GỘP SERVER

barrier-man

Sau khi gộp server, các nhận vật sau sẽ bị xóa: Nhân vật từ lv200 trở xuống, không đăng nhập trong vòng 7 ngày trước khi gộp, và chưa từng nạp knb.

Phạm vi bảo trì: Các Server gộp

Thời gian dự kiến: 09:00 - ngày 14/10/2022 (dự kiến 30p)

Nội dung: Gộp các Server sau:

s4 & s5
s3 & s8
s6 & s7
s9 & s12
s13 & s14
s15 & s16
s17 & s18
s19 & s20

Lưu ý:

- Trong thời gian bảo trì, các Tiên Hữu ở server bảo trì không thể đăng nhập vào Game, các server khác đăng nhập bình thường.

- Tiên Hữu vui lòng hạn chế nạp thẻ trong thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không mong muốn.

- Thời gian bảo trì có thể hoàn tất sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

- Sau khi gộp sv hoàn tất sẽ có quà gộp sv và event dành riêng cho các sv gộp