Tin tức

THÔNG BÁO BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT S85 VÀ S21

Tiên Hữu Thân Mến!

Nhằm mang lại trải nghiệm cũng như nâng cấp chất lượng sản phẩm, BQT xin thông báo tiến hành bảo trì hệ thống game Tiên Chiến, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì dự kiến: 15h-15h10 ngày 22/05


 Phạm vi bảo trì: S85 VÀ S21
 Thời gian dự kiến: 10 phút.
 Nội dung: 
- Bảo trì đột xuất s85 và s21

 Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Tiên Hữu không thể đăng nhập vào Game
       ✔ Tiên Hữu vui lòng hạn chế nạp thẻ trong thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không mong muốn.