Tin tức

EVENT HẢI THIÊN MÔN – ĐỘNG THIÊN MÔN

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

HẢI THIÊN MÔN – ĐỘNG THIÊN MÔN

HẢI THIÊN MÔN

image001

Thời gian: 26/05 - 28/05

Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp độ 901

1. Điểm Danh Ngày

- Trong thời gian hoạt động, người chơi đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận quà tương ứng.

image002

2. Quà Chí Tôn

- Trong hoạt động, người chơi Nạp KNB đạt yêu cầu sẽ được mua vật phẩm hiếm với giá ưu đãi
- Số lần mua là có giới hạn, giới hạn sẽ được làm mới mỗi ngày. 
- Vật phẩm bán ở đây sẽ thay đổi dựa theo cấp Hải Thần của nhân vật

htm1

3. Quà Tặng Hải Thần

- Trong hoạt động, người chơi tham gia Tiêu phí KNB, tích lũy tiêu phí số KNB đạt yêu cầu sẽ nhận được quà tương ứng

image004

4. Nạp Liên Tục

- Trong hoạt động, người chơi tích nạp đạt mốc mỗi ngày nhận quà hấp dẫn.
- Quà mốc mỗi ngày sẽ được thay đổi.
- Người chơi có thể dùng KNB để nhận bù vật phẩm.

image005

5. Nạp Tích Lũy

- Trong hoạt động, người chơi nạp đạt mốc nhận nhiều phần quà hấp dẫn

- Mốc nạp không bị làm mới khi qua ngày, tích lũy nạp đến hết hoạt động nhận nhiều quà giá trị.

image006

ĐỘNG THIÊN MÔN

image007

- Ở Động Thiên Môn người chơi có thể dùng KNB hoặc Vé Quay Thủy Thiên Môn để tiến hành quay thưởng
- Mỗi lần quay thưởng sẽ nhận được trang bị Hải Thần phẩm chất ngẫu nhiên, hoặc nguyên liệu Hải Thần Tấn Thiết
- Mỗi lần quay thưởng ngoài nhận được vật phẩm event, người chơi còn nhận thêm 2 điểm tầm bảo
- Điểm tầm bảo có thể dùng đổi vật phẩm tại Đổi Điểm

image008

image009

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!