Tin tức

EVENT CHỈ CẦN CÓ NGƯỜI

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

CHỈ CẦN CÓ NGƯỜI

CHỈ CẦN CÓ NGƯỜI:

image001

Thời gian: 22/05 đến 24/05

Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp độ 701 và server mở từ 9 ngày trở lên

1. Nạp Liên Tục

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tích nạp đạt mốc nhận quà tương ứng.
- Mốc nạp và quà được làm mới khi qua ngày.
- Quà hấp dẫn: Mảnh Hóa Hình Trí Mệnh Dụ Hoặc, mảnh Hóa Hình Hoạt Động, Cước Ấn….

CCCN1

CCCN2

2. Nạp Tích Lũy

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp tích lũy đạt mốc nhận quà tương ứng.
- Mốc nạp và quà không bị làm mới.
- Quà hấp dẫn: DH Ám Dạ Vương Giả, Địa Linh Bí Bảo, mảnh DH hoạt đông….

CCCN3

CCCN4

3. Nhảy Phòng

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi có thể dùng KNB hoặc Cước Ấn để tham gia hoạt động “Nhảy Phòng” nhận quà hấp dẫn.
- Mỗi lần nhảy phòng người chơi cần tiêu hao 20 KNB hoặc 1 Cước Ấn.
- Có 6 vòng “Nhảy Phòng”, mỗi vòng cần người chơi đạt điều kiện nạp mới có thể tham gia “Nhảy Phòng” ở vòng sau.
- Ở mỗi vòng “Nhảy Phòng”, khi người chơi đạt số lần nhảy phòng tối đa nhận vật phẩm hiếm của vòng cầu nguyện đó. Nếu may mắn người chơi không cần nhảy phòng max lần vẫn sẽ nhận được vật phẩm.
- Quà hấp dẫn: mảnh hóa hình Trí Mệnh Dụ Hoặc.

4. Quà Ưu Đãi

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi chỉ cần nạp đạt mốc sẽ được mua vật phẩm với giá ưu đãi.
- Mỗi vật phẩm đều có giới hạn mua, đạt giới hạn mua không thể mua vật phẩm.
- Mốc nạp và lượt mau vật phẩm được làm mới khi qua ngày.

image010

5. Quà Chí Tôn

- Người chơi kích hoạt ĐQ Vương Giả được mua vật phẩm với giá ưu đãi.

- Mỗi vật phẩm đều có giới hạn mua trong ngày, đạt giới hạn không thể mua vật phẩm.

- Lần đầu mua vật phẩm được nhận khuyến mãi mua.

- Lượt mua vật phẩm được làm mới khi qua ngày.

image012

6. Ghi Danh Lên Bảng

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích tiêu đạt Top sẽ được Ghi Danh Lên Bảng.

- 22h mỗi ngày tổng kết BXH và phát quà qua thư sau đó.

- 0h mỗi ngày làm mới BXH

image014

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!