Tin tức

CHUỖI EVENT GỘP SERVER

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

CHUỖI EVENT GỘP SERVER

image001

TIỆC GỘP SERVER:

Đăng Nhập Có Quà

Thời gian: Ngày 1-10 sau khi gộp Server

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập game đều có thể nhận quà đăng nhập.

image002

image003

Khe Nứt Thời Không

Thời gian: Ngày 1-10 sau khi gộp Server

Nội dung:

+ Cửa Thời Không: 

Trong thời gian hoạt động, người chơi đánh boss dã ngoại có tỷ lệ xuất hiện Cửa Thời Không.

Vào Cửa Thời Không cần tốn lượt, đánh bại Boss trong đó nhận được quà tương ứng.

Khi người chơi vào Cửa Thời Không, sẽ đồng thời sinh ra Khe Nứt Thời Không ở chỗ những người chơi khác, người chơi khác thông qua Khe Nứt Thời Không vào Cửa Thời Không của bạn, và giúp bạn đánh bại BOSS

+ Khe Nứt Thời Không:

Thông qua Khe Nứt Thời Không có thể vào Cửa Thời Không của người chơi khác.

Mỗi Khe Nứt Thời Không tối đa có thể vào 3 người (Gồm cả người tạo ra nó).

Đánh bại quái vật, người tạo ra sẽ nhận quà Cửa Thời Không, người chơi vào Khe Nứt Thời Không nhận quà hỗ trợ.

Mỗi ngày bị giới hạn lượt được vào Khe Nứt Thời Không.

image004

Giao diện hoạt động

image005

Cửa Thời Không

image006

Khe Nứt Thời Không

image007

Quà Cửa Thời Không

image008

Quà Khe Nứt Thời Không

Nữ Oa Vá Trời

Thời gian: Ngày 1-10 sau khi gộp Server

Nội dung: 

Trong thời gian hoạt động, toàn server vượt Cửa Thời Không đạt quy định, được khiêu chiến Boss Cộng Công.

Tổng có 10 vòng Boss Cộng Công, mỗi lần diết 1 Boss sẽ được vào vòng tiếp theo.

Boss Cộng Công toàn server đều được khiêu chiến, không giới hạn lượt.

Sau khi khiêu chiến thất bại Boss không mất máu, cần trong thời gian quy định diệt Boss mới tính là thành công.

Mỗi lần diệt 1 vòng Boss toàn server đều nhận được quà hiếm, người diệt sẽ được nhận thêm quà.

image009

Quà Gộp Server

Nội dung: 

Trong thời gian hoạt động người chơi được mua các gói quà hiếm với gói ưu đãi tại đây

Lượt mua sẽ được làm mới mỗi ngày

Thời gian: Ngày 1-5 sau khi gộp Server

image010

Thời gian: Ngày 6-10 sau khi gộp Server

image011

Nạp Liên Tục

Thời gian: Ngày 4-10 sau khi gộp Server

Nội dung: 

Trong thời gian sự kiện, nạp mỗi ngày 300 KNB được nhận quà mốc 1, nạp mỗi ngày 1000KNB được nhận quà mốc 2.

Sẽ không thể nhận lại quà của ngày đã bỏ lỡ Nạp

image012

image013

Đổi Gộp Server

Thời gian: Ngày 4-10 sau khi gộp Server

Nội dung: 

Trong thời gian hoạt động, người chơi có thể dùng Mảnh Hóa Hình Gộp Server để đổi những hóa hình khác tại đây.

image014

image015

XH Nạp

Thời gian: Ngày 6-10 sau khi gộp Server

Nội dung: 

Trong sự kiện, nạp KNB sẽ được tham gia XH, TOP 1 – 5 sẽ nhận được nhiều quà hiếm.

- Sự kiện sẽ chốt XH vào lúc 22h mỗi ngày

- Sau 22h mỗi ngày quà XH sẽ được phát qua Thư cho người chơi đạt TOP

image016

LỰC CHIẾN HIỆP:

Thời gian: Ngày 3-10 sau khi gộp Server

Tăng Lực Chiến

Nội dung: Trong thời gian hoạt động người chơi tăng lực chiến đạt yêu cầu sẽ được nhận quà tương ứng

image017

image018

Quà Nạp Tốt

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp đạt mốc KNB yêu cầu sẽ nhận được nhiều quà Hiếm

image019

image020

image021

image022

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!