Tin tức

CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI THẦN CHIẾN

Tiên Hữu Thân Mến!

Sau bảo trì ngày 25-05, Game sẽ có thêm các tính năng tạo những trải nghiệm mới cho các Tiên Hữu: Thần Chiến

TC1

Điều Kiện: Để mở được Hải Chiến nhân vật cần đạt cấp 540 và là thành viên của 1 Gia Tộc bất kỳ. 

Thời gian: Thần Chiến sẽ mở vào các tháng lẻ trong năm (tháng 1,3,5…) vào lúc 21h27 – 22h00 mỗi thứ 3,5,7 hàng tuần.


1. Quy Tắc:

- Mùng 1 của tháng sẽ reset mua giải

- Hoạt động diễn ra vào thời gian 21h27 – 22h mỗi Thứ 3 – 5 – 7 hàng tuần của các tháng lẻ

- Trong Thần Chiến chỉ hiệu lực với các thộc tính liên quan đến Thần Võ Trang Bị

- Có thể tự chọn tối đa 4 Thần Võ ra trận

- Trong Thần Chiến bị tử vong sẽ tiêu hao lượt tử vong, lượt tử vong này dung chung cho cả Gia Tộc, khi dung hết lượt tử vong sẽ bị loại

- Trong Thần Chiến HP nhân vật sẽ không tự hồi phục

- Trong map Thần Chiến có Thủy Tinh Thần Giới, sau khi đánh bể sẽ rơi ra Rương Vật Phẩm Buff, sau khi nhặt vật phẩm sẽ nhận được Buff ngẫu nhiên hoặc Kỹ Năng ngẫu nhiên. Sau khi diệt người chơi đã trang bị vật phẩm buff, sẽ rơi vật phẩm trang bị đó để bản thân nhặt

- Mỗi trận Thần Chiến giới hạn 5 phút, 3 phút đầu là giai đoạn sinh tồn, 2 phút sau là giai đoạn quyết chiến.

- Tính toán xếp hạng theo tổng số diệt Gia Tộc, trước khi kết thúc giai đoạn sinh tồn, Gia Tộc XH 4 sẽ được vào giai đoạn quyết chiến, trong giai đoạn quyết chiến, thời gian còn sống càng lâu thì XH sinh tồn của Gia Tộc đó càng cao , người chơi có tổng số diệt càng nhiều XH diệt càng cao. 2 XH sẽ ảnh hưởng tính toán điểm Gia Tộc

- Giữa chừng rời khỏi hoạt động hoặc bị loại thì Gia Tộc không vào được vòng quyết chiến sẽ bị trừ điểm.

- Sau khi vào giai đoạn quyết chiến sẽ dựa vào XH sinh tồn tổng kết tính điểm, dựa theo XH diệt để tặng thêm điểm

- Chỉ có còn sống đến 5 phút, sau khi kết thúc trận mới có thể nhận được điểm tổng kết XH diệt, Gia Tộc rời đi trước hoặc bị loại sẽ không nhận được điểm tổng kết Gia Tộc của phần XH diệt

2. Quà Tham Gia:

- Thưởng Mùa: Thưởng XH mùa giải sẽ được gửi qua Thư sau khi mùa giả kết thúc

- Thưởng mỗi ngày: Mỗi ngày tham gia đủ yêu cầu sẽ nhận được quà tương ứng

TC3

TC4

CHÚC CÁC TIÊN HỮU CÓ NHỮNG PHÚT GIÂY TRẢI NGHIỆM GAME VUI VẺ!