Sự kiện

VÒNG QUAY TIÊN CHIẾN

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về chuỗi Event cho Server mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

VÒNG QUAY TIÊN CHIẾN

MÈO THẦN TÀI:

- Thời gian: Ngày 1 – 2 mở server

- Nội dung:

Người chơi có tổng cộng tối đa 5 lượt Chiêu Tài, nạp đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được lượt Chiêu Tài

2 lượt chiêu tài đầu tiên sẽ dùng Kim Cương để quay, và nhận được quà là Kim Cương

Lượt Chiêu Tài 3 đến 5 dùng KNB để quay, chắc chắn nhận lại được KNB

Đầu tư lượt Chiêu Tài luôn luôn lời. Tối đa lời gấp 5 lần số KNB sử dụng để Chiêu Tài

image001


TÀI NGUYÊN RỘNG MỞ:

- Thời gian: Ngày 1 – 2 mở server

- Nội dung:

Nạp đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được lượt rút thưởng

Khi có lượt người chơi kéo cần gạt để rút thưởng

Phần thưởng là KNB cực kỳ hấp dẫn

image003


THẦN KHÍ ĐỘC NHẤT:

HIÊN VIÊN KIẾM

- Thời gian: Ngày 3– 4 mở server

- Nội dung:

Trong thời gian hoạt động người chơi dùng Vé Quay May Mắn để rút thưởng 

Rút Thưởng đạt mốc lượt chỉ định sẽ nhận thêm quà

Mỗi lần rút thưởng sẽ nhận được 2 xu, xu này có thể dùng đổi vật phẩm ở tiệm “Đổi quà”

- Phần thường gồm: Thần Khí “ Hiên Viên Kiếm”, mảnh skin Cánh “ Ám Dạ Huyết Nguyệt”, nguyên liệu cánh…

image005


BÀN CỔ PHỦ

- Thời gian: Ngày 5– 6 mở server

- Nội dung:

Trong thời gian hoạt động người chơi dùng Vé Quay May Mắn để rút thưởng 

Rút Thưởng đạt mốc lượt chỉ định sẽ nhận thêm quà

Mỗi lần rút thưởng sẽ nhận được 2 xu, xu này có thể dùng đổi vật phẩm ở tiệm “Đổi quà”

- Phần thường gồm: Thần Khí “ Bàn Cổ Phủ”, mảnh skin Thần Binh “ Độc Xà Giảo”, nguyên liệu Thần Binh…

image007


HIÊN VIÊN KIẾM

- Thời gian: Ngày 7– 8 mở server

- Nội dung:

Trong thời gian hoạt động người chơi dùng Vé Quay May Mắn để rút thưởng 

Rút Thưởng đạt mốc lượt chỉ định sẽ nhận thêm quà

Mỗi lần rút thưởng sẽ nhận được 2 xu, xu này có thể dùng đổi vật phẩm ở tiệm “Đổi quà”

- Phần thường gồm: Thần Khí “ Nữ Oa Thạch”, mảnh skin Chiến Giáp “ Bé Thỏ”, nguyên liệu Chiến Giáp…

image009


Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!