Sự kiện

PHÚC LỢI SERVER MỚI

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về chuỗi Event cho Server mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

PHÚC LỢI SERVER MỚI

BOSS SÁT THỦ:

- Thời gian: 7 ngày đầu mở server

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động người chơi diệt Boss chỉ định sẽ được nhận quà tương ứng

image001


MUA NHÓM:

- Tương Ngộ: Số người nạp đầu toàn server trong ngày đạt 8 người, và người chơi nạp đạt mốc yêu cầu sẽ nhận quà tương ứng

- Quen Biết: Số người nạp đầu toàn server trong ngày đạt 18 người, và người chơi nạp đạt mốc yêu cầu sẽ nhận quà tương ứng 

- Tương Tri: Số người nạp đầu toàn server trong ngày đạt 28 người, và người chơi nạp đạt mốc yêu cầu sẽ nhận quà tương ứng

- Đồng Hành: Số người nạp đầu toàn server trong ngày đạt 38 người, và người chơi nạp đạt mốc yêu cầu sẽ nhận quà tương ứng

image003


CHÚC PHÚC:

- Nội dung: 

- Theo Cấp: Trong thời gian hoạt động đạt mốc Cấp yêu cầu sẽ nhận được phần quà tương ứng

image005

- Theo Nạp: Trong thời gian hoạt động tích lũy nạp đạt yêu cầu sẽ nhận được quà tương ứng

image007


Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!