Sự kiện

ĐUA TOP TOÀN DÂN

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về chuỗi Event cho Server mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

ĐUA TOP TOÀN DÂN

ĐUA TOP PHÁP TƯỚNG:

- Thời gian: Ngày 1 – 2 mở server

- Nội dung: 20 người chơi đạt hạng cao nhất và đạt yêu cầu Bậc của Pháp Tướng sẽ nhận được quà xếp hạng sau khi kết thúc sự kiện

image001


ĐUA TOP CHIẾN KỴ:

- Thời gian: Ngày 1 – 2 mở server

- Nội dung: 20 người chơi đạt hạng cao nhất và đạt yêu cầu Bậc của Chiến Kỵ sẽ nhận được quà xếp hạng sau khi kết thúc sự kiện

image003


ĐUA TOP CÁNH:

- Thời gian: Ngày 3 mở server

- Nội dung: 20 người chơi đạt hạng cao nhất và đạt yêu cầu Bậc của Cánh sẽ nhận được quà xếp hạng sau khi kết thúc sự kiện

image005


ĐUA TOP TIÊN TƯỚNG:

- Thời gian: Ngày 4 mở server

- Nội dung: 20 người chơi đạt hạng cao nhất và đạt yêu cầu Bậc của Tiên Tướng sẽ nhận được quà xếp hạng sau khi kết thúc sự kiện

image007


ĐUA TOP THẦN BINH:

- Thời gian: Ngày 5 mở server

- Nội dung: 20 người chơi đạt hạng cao nhất và đạt yêu cầu Bậc của Thần Binh Tướng sẽ nhận được quà xếp hạng sau khi kết thúc sự kiện

image009


ĐUA TOP CHUYỂN SINH:

- Thời gian: Ngày 4 - 6 mở server

- Nội dung: 20 người chơi đạt hạng cao nhất và đạt yêu cầu Bậc của Chuyển Sinh sẽ nhận được quà xếp hạng sau khi kết thúc sự kiện

image011


ĐUA TOP CHIẾN GIÁP:

- Thời gian: Ngày 7 mở server

- Nội dung: 20 người chơi đạt hạng cao nhất và đạt yêu cầu Bậc của Chiến Giáp sẽ nhận được quà xếp hạng sau khi kết thúc sự kiện

image013


ĐUA TOP TIÊU PHÍ

- Thời gian: Từ ngày 3 mở server, mỗi 2 ngày sẽ reset BXH và đổi quà 1 lần

- Nội dung: 20 người chơi đạt hạng cao nhất và đạt yêu cầu điểm Tiêu Phí sẽ nhận được quà xếp hạng sau khi kết thúc sự kiện

image015

image017

image019


Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!