Sự kiện

ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về chuỗi Event cho Server mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ

- Thời gian: 14 ngày đầu mở server

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động đăng nhập mỗi ngày để nhận thưởng 

NGÀY 1:

- Hộp Ngọc Hiếm

- Đá Cường Hóa

- Đá Bậc Chiến Kỵ

- Vé Tầm Bảo

image001


NGÀY 2:

- Mảnh Chiến Kỵ “Tạo Hóa Tiên Hồ”

- Đá Bậc Cánh

- Đá Thức Tỉnh

- Thẻ VIP

image002


NGÀY 3:

- Vũ Khí Chuyển Sinh 3

- Bàn Đào Trung

- Bàn Đào Cao

- Hộp Ngọc Hiếm

image003


NGÀY 4:

- Đá Đột Phá Tiên Tướng

- Tiên Tướng Xá Lợi Tử

- Đá Cường Hóa

- Vé Tầm Bảo

image004


NGÀY 5:

- Trang Bị Thần Binh Bậc 4: Cam-Lưỡi Tứ Tượng

- Đá Bậc Thần Binh

- Đá Thức Tỉnh

- Vé Tầm Bảo

image005


NGÀY 6:

- Áo Chuyển Sinh 5

- Bàn Đào Cao

- Đá Cường Hóa

- Vé Tầm Bảo

image006


NGÀY 7:

- Trang Bị Chiến Giáp

- Đá Bậc Chiến Giáp

- Đá Thức Tỉnh

- Hộp Ngọc Hiếm

image007


NGÀY 8:

- Trang Bị Cánh

- Đá Bậc Cánh

- Đá Cường Hóa

- Vé Tầm Bảo

image008


NGÀY 9:

- Trang Bị Chuyển Sinh 7

- Bàn Đào Cao

- Đá Cường Hóa

- Vé Tầm Bảo

image009


NGÀY 10:

- Lượt Bạo Siêu cấp

- Đá Tiến Hóa

- Đá Thức Tỉnh

- Hộp Ngọc Hiếm

image010


NGÀY 11:

- Trang Bị Thần Binh

- Đá Bậc Thần Binh

- Đá Cường Hóa

- Vé Tầm Bảo

image011


NGÀY 12:

- Trang Bị Kinh Điển

- Vé Tầm Bảo

- Đá Thức Tỉnh

- Hộp Ngọc Hiếm

image012


NGÀY 13:

- Trang Bị Chiến Giáp

- Đá Bậc Chiến Giáp

- Đá Cường Hóa

- Vé Tầm Bảo

image013


NGÀY 14:

- Trang Bị Chiến Trận

- Đá Bậc Chiến Trận

- Đá Thức Tỉnh

- Hộp Ngọc Hiếm

image014


Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!