Hướng dẫn

TỐI ƯU TĂNG LỰC CHIẾN

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về cách ưu đãi tăng lực chiến, Tiên Hữu tham khảo nhé!

TỐI ƯU TĂNG LỰC CHIẾN

TĂNG LỰC CHIẾN ĐẦU GAME HIỆU QUẢ:

Đối với chiến kỵ: Nên mua các gói ưu đãi chiến kỵ để kích hoạt được nhiều chiến kỵ.

image001


Đối với cánh, chiến trận, chiến giáp và thần binh: Nên mua nhanh thay vì mua ở shop. Mua các gói ưu đãi để lấy kỹ năng.

image003


Đối với Nhẫn: Làm nhiệm vụ phong ấn để lấy nguyên liệu tăng nhẫn.

image005


Trang bị tiên chiến, ấn: Tầm bảo những level đầu để thu thập cho mình đủ bộ tiên chiến. Ngoài ra, trang bị tiên chiến còn xuất hiện ở event.

image007


Hệ thống thần khí: Sẽ xuất hiện khi người chơi nạp đủ 1000knb. Tính năng này tăng lực chiến rất mạnh mẻ nên anh em đừng bỏ lỡ nó nha.

image009


TẠI SAO NÊN MUA NHANH ĐỐI VỚI CÁNH, THẦN BINH, CHIẾN TRẬN, CHIẾN GIÁP?

Vào 0h mỗi ngày, hệ thống sẽ cập nhật cấp mua nhanh. Cấp mua nhanh này sẽ được tính dựa trên số bậc trung bình cao nhất của top thần binh, cánh, chiến giáp, chiến trận. Dựa vào cấp mua nhanh này, người chơi có thể mua đá số lượng nhiều với giá knb thấp nên giúp người chơi tối ưu được việc tăng bậc cánh, chiến giáp, chiến trận, thần binh -> lực chiến tăng mạnh.

image011


Đối với Pháp tướng: Người chơi nên mua gói ưu đãi pháp tướng để nhận nhận được kỹ năng pháp tướng cũng như 1 lượng lớn ngọc để tăng cấp.

Ngọc cần dùng để tăng Pháp tướng khá nhiều nên người chơi cần thu thập ngọc để tăng được Pháp tướng bậc cao.

Ngọc có thể kiếm được từ event, thu hồi trang bị, đánh Boss, ….

image012


Đối với Trang bị: Người chơi cần thu thâp đủ bộ trang bị cam trở lên để nhận được ưu đãi khi thu thập bộ. Trang bị có thể thu thập khi đánh boss, event, tầm bảo….

image013


Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!