Hướng dẫn

TÍNH NĂNG THỨC TỈNH

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay muội sẽ giới thiệu Tiêu điểm game "TÍNH NĂNG THỨC TỈNH" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và cùng muội thức tỉnh Trang bị để trở nên mạnh mẽ nhất nhé!

TÍNH NĂNG THỨC TỈNH

MÔ TẢ

Thức Tỉnh là tính năng được mở khi nhân vật đạt cảnh giới Trúc Cơ.

Dùng nguyên liệu để tăng cấp thức tỉnh giúp tăng các thuộc tính: Công, Thủ, HP

Toàn Thân đạt cấp thức tỉnh yêu cầu sẽ kích hoạt Đại Sư Thức Tỉnh, giúp tăng hiệu quả của tính năng Cường Hóa và Thức Tỉnh

image001

image003

NÂNG CẤP

- Nguyên liệu sử dụng để Thức Tỉnh trang bị là “ Đá Thức Tỉnh “ 

- Thức Tỉnh trang bị có tỷ lệ thành công nhất định, càng lên cao tỷ lệ thành công càng thấp, thất bại sẽ bị mất nguyên liệu, nhưng không bị hạ cấp

- Nguồn kiếm Đá Thức Tỉnh: Boss Trang Sức, Tầm Bảo, HĐ Vận Hành

image004