Hướng dẫn

THẺ ĐẶC QUYỀN

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Thẻ Đặc Quyền trong Tiên Chiến, chắc chắn sẽ giúp ích cho các Tiên Hữu trong quá trình tu tiên!!!

TÍNH NĂNG: THẺ ĐẶC QUYỀN

- Click chọn icon THẺ ĐẶC QUYỀN

1

image001


THẺ ĐẶC QUYỀN BẠC

- Kích hoạt lần đầu: 15 ngày 

Điều kiện kích hoạt: Quà Nạp Đầu

- Gia hạn những lần sau: 7 ngày

Điều kiện kích hoạt: Tốn 100 ĐQ Hồng Ngọc (kiếm được từ hoạt động Tích Nạp Ngày)

- Ngoài những đặc quyền được nhận, mỗi ngày người chơi đã kích hoạt thẻ còn được nhận 1 phần quà từ Thẻ Đặc Quyền Bạc

image003


THẺ ĐẶC QUYỀN VÀNG

- Kích hoạt lần đầu: 30 ngày 

Điều kiện kích hoạt: Tốn 699 KNB – Nạp đủ 1000 KNB giảm giá còn 499KNB

- Gia hạn những lần sau: 7 ngày

Điều kiện kích hoạt: Tốn 300 ĐQ Hồng Ngọc (kiếm được từ hoạt động Tích Nạp Ngày)

- Ngoài những đặc quyền được nhận, mỗi ngày người chơi đã kích hoạt thẻ còn được nhận 1 phần quà từ Thẻ Đặc Quyền Vàng

image004


THẺ ĐẶC QUYỀN VƯƠNG GIẢ

- Kích hoạt lần đầu: 30 ngày 

Điều kiện kích hoạt: Tốn 1999 KNB – Nạp đủ 5000 KNB giảm giá còn 999KNB

- Gia hạn những lần sau: 7 ngày

Điều kiện kích hoạt: Tốn 600 ĐQ Hồng Ngọc (kiếm được từ hoạt động Tích Nạp Ngày)

- Ngoài những đặc quyền được nhận, mỗi ngày người chơi đã kích hoạt thẻ còn được nhận 1 phần quà từ Thẻ Đặc Quyền Vương Giả

image005

image006

Tích Nạp Ngày Nhận ĐQ Hồng Ngọc