Đặc sắc

TÍNH NĂNG LINH CHÂU

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay muội sẽ giới thiệu Tiêu điểm game "TÍNH NĂNG LINH CHÂU" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và cùng muội thu thập và khảm Linh Châu để trở nên mạnh mẽ nhất nhé!

TÍNH NĂNG LINH CHÂU

image001

MÔ TẢ

Linh châu là tính năng được mở khi nhân vật đạt cấp độ 110. Khảm ngọc linh châu tương ứng để kích hoạt thuộc tính đặc biệt cũng như kỹ năng linh châu. Ngoài ra, người chơi có thể thu thập linh thạch để tăng thuộc tính cơ bản của nhân vật. Linh châu có thể tăng tổng lực chiến cá nhân.

HỆ THỐNG KHẢM LINH CHÂU

Linh châu gồm 5 loại Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sau khi khảm đủ 5 loại Linh Châu này sẽ được khảm Bổn Nguyên Linh Châu

Linh thạch gồm 3 thuộc tính cơ bản: Công, thủ, HP.

NÂNG CẤP

Sau khi thu thập đủ linh châu, người chơi có thể tăng cấp linh châu bằng cách thu thập Nguyên linh châu để tăng cấp linh châu. Nguyên linh châu gồm 5 loại : Bổn, địa, thiên, thần, ma.

Linh thạch cũng được tăng cấp khi thu thập đủ số lượng và cần đá đột phá tu linh để tăng cấp, max cấp 60.

Khi tăng cấp người chơi sẽ nhận được lực chiến nhất định.

NGUỒN KIẾM

Linh thạch: Shop, đào bảo.

Linh châu: Chợ, ghép, đào bảo bang.

Nguyên Linh châu: Chợ, ghép, đào bảo bang.

image003

KỸ NĂNG

Khi linh châu đạt cấp độ nhất đinh sẽ kích hoạt kỹ năng đặc biệt của linh  châu.

image005

image007