Đặc sắc

TÍNH NĂNG NHẪN CHUYÊN DỤNG

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay muội sẽ giới thiệu Tiêu điểm game "TÍNH NĂNG NHẪN CHUYÊN DỤNG" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và cùng muội nâng cấp Nhẫn Chuyên Dụng để trở nên mạnh mẽ nhất nhé!

TÍNH NĂNG NHẪN CHUYÊN DỤNG

image001

MÔ TẢ

Nhẫn chuyên dụng là tính năng được mở  khi nhân vật đạt cấp độ 150. Tính năng này có 4 loại nhẫn, có thể nâng cấp để tăng lực chiến nhẫn cũng như tổng lực chiến nhân vật.

HỆ THỐNG NHẪN

Gồm 4 loại nhẫn:

Bạo

Trúng độc

Bỏ qua

Tê liệt

NÂNG CẤP

Mỗi bậc gồm 9 sao để tăng sao cần đá tương ứng để tăng sao. Sau khi tăng đầy 9 sao cần Nhẫn linh và nhẫn linh cao để tăng bậc.

Bạo-Trúng độc: Nhẫn linh để tăng bậc

Bỏ qua-Tê liệt: Nhẫn linh cao để tăng bậc

image002

NGUỒN KIẾM

Đá bạo: Nhiệm vụ phong ấn

Đá trúng độc: Nhiệm vụ phong ấn-Nạp mỗi ngày

Đá bỏ qua: Nạp mỗi ngày

Đá tê liệt: Nạp mỗi ngày

Nhẫn linh: Shop-Nạp mỗi ngày

Nhẫn linh cao: Nạp mỗi ngày

image003

KỸ NĂNG

Đạt điều kiện tương ứng sẽ mở được kỹ năng tương ứng.

image004