Đặc sắc

TÍNH NĂNG CHUYỂN SINH

Các Tiên Hữu thân mến!

Hôm nay muội sẽ giới thiệu Tiêu điểm game "TÍNH NĂNG CHUYỂN SINH" đến các Tiên Hữu, để mọi người nắm thông tin và cùng muội Chuyển Sinh để trở nên mạnh mẽ nhất nhé!

TÍNH NĂNG CHUYỂN SINH

image001

MÔ TẢ

Chuyển sinh là tính năng được mở khi nhân vật đạt cấp độ 240. Chuyển sinh có thể tăng cấp để tăng thuộc tính ẩn của nhân vật, tăng tổng lực chiến nhân vật

NÂNG CẤP

Để nâng cấp cần “Điểm tu vi”. Điểm tu vi đạt điều kiện có thể nâng cấp, sau khi nâng cấp thuộc tính nhân vật sẽ được tăng tương ứng. Có 29 cấp chuyển sinh.

image003

NGUỒN KIẾM

Điểm chuyển sinh: Boss chuyển sinh, hoạt động vận hành, tăng lực chiến, Quà tăng chuyển sinh.

8 trang bị cơ bản: Boss chuyển sinh

4 trang bị trang sức: Hoạt động vận hành, Ghép.

image007

BỘ TRANG BỊ

Trang bị chuyển sinh được chia làm 2 loại gồm:

8 trang bị cơ bản: Có 28 bộ theo 28 cấp chuyển sinh.

4 trang bị trang sức: Được chia thành 9 phẩm: Thánh, thiên, thần, ma, tuyệt, chân, dị, cực, ảo.

image005